Χρήσιμες πληροφορίες για μέλη

Οδηγίες διεξαγωγής εκλογών σωματείου

 

1. Νόμιμη θητεία: συνήθως 3ετής (προβλέπεται από το καταστατικό σας)

2. Οι εκλογές είναι νόμιμες όταν η απόφαση για διεξαγωγή της Γενικής Εκλογο-απολογιστικής Συνέλευσης λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο χρόνο νόμιμης θητείας του, όπως ορίζεται στο καταστατικό του κάθε σωματείου, καθώς και η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής από τη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση γίνεται πριν τη λήξη της θητείας.

3. Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:

  • Πρέπει να γίνει σε εύλογο χρόνο (συνήθως 15-20 μέρες) πριν λήξει η θητεία της Διοίκησης
  • Στην Γ.Ε.Σ η απερχόμενη Διοίκηση πρέπει:

Α) Να παρουσιάσει και να θέσει σε ψηφοφορία τον Διοικητικό & Οικονομικό Απολογισμό

Β) Να καθορίσει την ημερομηνία των εκλογών

Γ) Να εκλέξει την 3μελή Εφορευτική Επιτροπή

Δ) Να επιλέξει ή να επικαιροποιήσει απόφαση επιλογής ΚΥΡΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ Ομοσπονδίας

Καθήκοντα της Εφορευτικής Επιτροπής είναι:

Η συγκέντρωση των αιτήσεων υποψηφιότητας είτε των μεμονωμένων υποψηφίων, είτε των συνδυασμών (αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός), πριν την ημερομηνία των εκλογών (Σχετικές αιτήσεις: Αίτηση Υποψηφιότητας για αρχαιρεσίες Σωματείου & Αίτηση Υποψηφιότητας Συνδυασμού από τον Επικεφαλή)

 

Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, θα πρέπει να αποστείλετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα στις Ομοσπονδίες σας (δείτε εδώ τη λίστα) & να προβείτε σε σειρά ενεργειών στις υπηρεσίες και στις τράπεζες προκειμένου να μην αντιμετωπίσετε δυσκολίες:

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην Γραμματεία της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α 2610-274.047

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

  1. Σε περίπτωση που λήξει η θητεία της Διοίκησης, ζητείται οπωσδήποτε από το Πρωτοδικείο να διορίσει Διοίκηση με μοναδικό καθήκον την διενέργεια των εκλογών.
  2. Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο έχει αδρανήσει επί χρόνια, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ μέλος του ενδιαφέρεται, μπορεί να προσφύγει στο Πρωτοδικείο και να ζητήσει διορισμό ΝΕΑΣ Διοίκησης για να κάνει εκλογές & έτσι να ενεργοποιηθεί ξανά το Σωματείο.

 

Τα μέλη μας (αλφαβητικά)

1. Ανθοπωλών

2. Αργυροχρυσοχόων- Ωρολογοποιών

3. Αρτοποιών

4. Αυτοκινητιστών Διεθνών Μεταφορών ΝΔ. Ελλάδας

5. Βαφέων- Φανοποιών  Αυτ/των

                                     περισσότερα...