Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας τα σημαντικότερα όργανα  αυτής είναι:

  • Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτατο Όργανό της και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Συνέρχεται δύο φορές το χρόνο. Στην πρώτη Γενική Συνέλευση  (Φλεβάρη) υποβάλλεται ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση (Νοέμβρη) εισάγεται προς έγκριση ο Προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 21 μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων με μυστική ψηφοφορία για μια τριετία.Περίπου ένα στα δύο πρωτοβάθμια σωματεία καθώς και όλα τα τμήματα της παραγωγής (δηλ. Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό και Μεταφορών) εκπροσωπούνται στο Δ.Σ.. Συνεδριάζει κατ΄ελάχιστο μία φορά το μήνα και εκλέγει με ψηφοφορία 5-μελές προεδρείο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα).

Η Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει τα οικονομικά και τις διαδικασίες.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΔΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΥΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τα μέλη μας (αλφαβητικά)

1. Ανθοπωλών

2. Αργυροχρυσοχόων- Ωρολογοποιών

3. Αρτοποιών

4. Αυτοκινητιστών Διεθνών Μεταφορών ΝΔ. Ελλάδας

5. Βαφέων- Φανοποιών  Αυτ/των

                                     περισσότερα...