Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας τα σημαντικότερα όργανα  αυτής είναι:

  • Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτατο Όργανό της και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Συνέρχεται δύο φορές το χρόνο. Στην πρώτη Γενική Συνέλευση  (Φλεβάρη) υποβάλλεται ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση (Νοέμβρη) εισάγεται προς έγκριση ο Προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 21 μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων με μυστική ψηφοφορία για μια τριετία.Περίπου ένα στα δύο πρωτοβάθμια σωματεία καθώς και όλα τα τμήματα της παραγωγής (δηλ. Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό και Μεταφορών) εκπροσωπούνται στο Δ.Σ.. Συνεδριάζει κατ΄ελάχιστο μία φορά το μήνα και εκλέγει με ψηφοφορία 5-μελές προεδρείο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα).

Η Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει τα οικονομικά και τις διαδικασίες.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΠΠΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΔΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΚΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΥΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα μέλη μας (αλφαβητικά)

1. Ανθοπωλών

2. Αργυροχρυσοχόων- Ωρολογοποιών

3. Αρτοποιών

4. Αυτοκινητιστών Διεθνών Μεταφορών ΝΔ. Ελλάδας

5. Βαφέων- Φανοποιών  Αυτ/των

                                     περισσότερα...