ΑΡΧΙΚΗ

Ύστερα από προσπάθειες που έχουν γίνει από την Ομοσπονδία μας, σε συνεργασία με τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., έχουν αρθεί πολλές αδικίες αναφορικά με την ένταξη των επιχειρήσεων στα προγράμματα ενίσχυσης λόγω Covid-2019, όπως τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ κλπ.

Συγκεκριμένα, πολλοί ΚΑΔ επιχειρήσεων δεν συμπεριλαμβάνονταν στα μέτρα ενίσχυσης καθώς δεν έκλεισαν με απόφαση της Πολιτείας, αλλά εντάσσονται στις πληγείσες επιχειρήσεις. Με τη γενικότερη απαγόρευση της κυκλοφορίας, που έχει επιβληθεί, υπολειτουργούσαν και σαφώς για πολλές είχαν ανασταλεί άτυπα οι λειτουργίες τους, ενώ παράλληλα έμεναν εκτός των ευεργετικών ρυθμίσεων. Με ενέργειες μας, πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις εντάχθηκαν και συνεχίζουν να εντάσσονται ενώ κατά καιρούς ανακοινώνονται νέοι ΚΑΔ.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειες, υπό τη αιγίδα και συνεργασία της ΓΣΕΒΕΕ να ενταχθούν όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και να υπάρξει οριζόντια εφαρμογή των μέτρων στήριξης, αφού πλέον πρόκειται για μία κρίση που καθ’ ομολογία όλων δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο.

Η Διοίκηση είναι στη διάθεσή σας για τυχόν εμπλοκή – εκτροπή και αναίρεση του συστήματος ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εν γένει της κοινωνίας.