ΑΡΧΙΚΗ

Με βάση το καταστατικό μας (άρθρο 16 § 3 & 4), καλούνται οι κύριοι Σύμβουλοι της ΟΕΒΕΣΝΑ να λάβουν μέρος στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 8μ.μ. στα γραφεία μας, Αράτου 21, 1ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: