ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ 10/10/2016 ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ