Πότε Ιδρύθηκε η ομοσπονδία μας;

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών - Βιοτεχνικών - Εμπορικών Σωματείων Ν. Αχαΐας ιδρύθηκε το 1924, όπου με την υπ. αριθμ. 916/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Πατρών αναγνωρίσθηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της, με την επωνυμία "Ομοσπονδία Επαγγελματιών - Βιοτεχνών Επαρχίας Πατρών" (ΟΕΒΕΠ) και έδρα την Πάτρα. Αργότερα με τις υπ. αριθμ. 775/72, 165/82 τροποποιητικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου Πατρών μετονομάζεται σε Ομοσπονδία Επαγγελματικών - Βιοτεχνικών - Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας και εν συνεχεία μετά από κάποιες ακόμη τροποποιήσεις, λειτουργεί σήμερα βάσει του υπ. αριθμ 268/1989 καταστατικού της.

Ποιοι είμαστε;

Η ΟΕΒΕΣΝΑ αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο διεκδίκησης, διαφύλαξης, μελέτης και προαγωγής των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν οι νόμιμα λειτουργούντες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές Οργανώσεις/Σωματεία (που έχουν σαν μέλη τους φυσικά πρόσωπα), που ασκούν το επάγγελμα του βιοτέχνη, εμπόρου ή άλλου επαγγελματία  και εδρεύουν στο Νομό Αχαΐας.

 

Τα μέλη μας (αλφαβητικά)

1. Ανθοπωλών

2. Αργυροχρυσοχόων- Ωρολογοποιών

3. Αρτοποιών

4. Αυτοκινητιστών Διεθνών Μεταφορών ΝΔ. Ελλάδας

5. Βαφέων- Φανοποιών  Αυτ/των

                                     περισσότερα...