Σχετικά με τη συμμετοχή της ΟΕΒΕΣΝΑ σε Επιτροπές ενεργή εκπροσώπηση υφίσταται σήμερα στους εξής Φορείς:

  • Περιφερειακό Ταμείο  Ανάπτυξης Π.Δ.Ε.
  • Επιτροπή Διαβούλευσης Π.Δ.Ε.
  • Τοπική Διοικητική Επιτροπή Ο.Α.Ε.Ε.
  • Τοπική Διοικητική Επιτροπή Ι.Κ.Α. κεντρικού Πατρών
  • Συμβιβαστική Επιτροπή επίλυσης Οικονομικών Διαφορών Δήμου Πατρέων
  • Γνωμοδοτική Επιτροπή Υπαίθριου Εμπορίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας
  • Επιτροπή Εργασίας Π.Δ.Ε.
  • Συμβουλευτικές Επιτροπές ΟΑΕΔ ΚΠΑ2  Πάτρας - ΚΠΑ2 Αγ. Ανδρέα Πατρών - ΚΠΑ2 Αιγίου

Επίσης ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ  εκ του νόμου, είναι μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας  και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του χωρίς να εκλέγεται.

 

Τα μέλη μας (αλφαβητικά)

1. Ανθοπωλών

2. Αργυροχρυσοχόων- Ωρολογοποιών

3. Αρτοποιών

4. Αυτοκινητιστών Διεθνών Μεταφορών ΝΔ. Ελλάδας

5. Βαφέων- Φανοποιών  Αυτ/των

                                     περισσότερα...